fond med preferensaktier

Fond med preferensaktier

Last Updated on april 12, 2024 by Preferensaktier

En fond med preferensaktier skulle kunna vara ett bra alternativ för den som önskar en något lägre risk och vill få exponering mot ett flertal olika preferensaktier. Men hur ser utbudet av fonder inriktade på just preferensaktier egentligen ut – och vilka andra alternativ finns det?

Preferensaktier lockar med hög direktavkastning, förtursrätt till både utdelning och kapital vid likvidation samt löpande utdelningar som i regel betalas ut kvartalsvis eller till och med månadsvis. Lyckas man pricka rätt kan de ge ett värdefullt inflöde av pengar i portföljen, vilka med fördel kan återinvesteras och på så sätt generera en gynnsam ränta på ränta-effekt.

Samtidigt är direkt handel med preferensaktier förstås också förenat med ett risktagande. För att lyckas – och för att undvika onödiga fallgropar – krävs att man har viss kunskap om aktiemarknaden i allmänhet, och preferensaktier i synnerhet. Är man sedan tidigare obekant med aktier och aktiehandel, eller om man saknar tid och/eller intresse för det, är fonder ofta ett bra alternativ.

Med en fond får du dessutom bredare exponering mot ett flertal olika aktier, vilket ger en bättre diversifiering i din portfölj.

Men hur hittar man fonder specifikt inriktade på preferensaktier? Finns det några tillgängliga för handel i Sverige? Låt oss kika närmare på det.

Vad är en fond med preferensaktier?

Viktig basfakta först: En fond med preferensaktier är egentligen precis vad det låter som – en aktiefond som investerar delvis eller enbart i preferensaktier.  Men hur definieras en fond? Och var är egentligen en preferensaktie?

Definitionen av en fond är en samling av olika värdepapper – en så kallad portfölj – vilka ägs i andelar av många olika investerare. Värdepappren kan till exempel vara stamaktier, preferensaktier, obligationer, korta räntepapper, andra fonder och så vidare.

När man investerar i en fond blir man indirekt delägare till samtliga värdepapper som ingår i fonden, vilket alltså innebär att man får exponering mot många olika bolag istället för bara ett enda. Och ju bredare exponering, desto lägre risk.

Vidare kan en fond antingen ha aktiv förvaltning eller passiv förvaltning. Passivt förvaltade fonder kallas också för indexfonder. Fonder handlas inte på börsen, utan av fondbolag via bank eller mäklare.

En preferensaktie är en speciell typ av aktie med vilken ägare ges förtur till både utdelningar och eventuellt kvarvarande kapital vid en likvidation – därav prefixet ”preferens”. Preferensaktier ger en löpande, ofta statisk utdelning (vilken ofta betalas ut kvartalsvis) som påminner mycket om den kupongränta man får i långa räntepapper, varför preffar ofta också liknas vid företagsobligationer.

Preferensaktier har ofta en mycket hög direktavkastning, men till skillnad från vanliga stamaktier ger de ingen rätt att ta del av bolagets stigande vinster och eventuella utdelningstillväxt. Den långsiktiga värdeutvecklingen och totala avkastningen är således lägre i preffar än i stamaktier.

Tips: I inläggen Stamaktier, vad är det? – Vad är skillnaden på stam- och preferensaktier? samt Preferensaktier fördelar och nackdelar kan du läsa mer om vad som är utmärkande för preferensaktier.

Var hittar man fonder med preferensaktier?

Dessvärre kan det vara en utmaning att hitta fonder som specifikt riktat in sig på preferensaktier – utbudet är inte det bästa. Åtminstone inte på den svenska och övriga europeiska marknaden.

I USA finns flera så kallade ETF’er – det vill säga börshandlade fonder – med fokus på preferensaktier, men dessa är tyvärr inte tillgängliga för handel i Sverige längre. Detta på grund av skärpta krav kring informationstillgänglighet i EU’s regelverk MiFID II. Amerikanska ETF’er uppfyller dessvärre inte kraven, varför de inte är tillåtna för handel på europeiska marknader.

Trots förbuden är det emellertid inte helt omöjligt. Det finns ett alternativt sätt att investera i en amerikansk börshandlad fond med preferensaktier – genom så kallade CFD’er.

CFD’er – eller Contract for Difference – är en typ av derivatinstrument med vilka du kan handla olika typer av tillgångar utan att egentligen äga själva tillgångarna. Med CFD’er spekulerar du istället i prisförändringar i underliggande tillgångar – exempelvis en börshandlad fond med preferensaktier.

CFD-handel med ETF’er finns att hitta hos olika typer av nätmäklare, däribland CMC Markets som har ett av marknadens största utbud. Viktigt att känna till är dock att CFD-handel är förknippat med ett högt risktagande – i synnerhet då man ofta använder hävstång (belåning) för att kunna ta större positioner och öka på sin exponering. Ett råd är därför att läsa på ordentligt innan du testar.

Är man intresserad av att handla en amerikansk ETF/börshandlad fond med preferensaktier är följande några av de mest populära:

ETF / Börshandlad fond
iShares International Preferred Stock ETF
iShares Preferred and Income Securities ETF
First Trust Preferred Securities and Income ETF
Invesco Preferred ETF
Invesco Financial Preferred ETF
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
Global X SuperIncome Preferred ETF
Global X U.S. Preferred ETF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Observera att handel med ETF’er kan inte göras genom ett ISK eller en kapitalförsäkring. För det måste du ha ett vanligt aktie- och fondkonto.

Företagsobligationer kan vara ett bra alternativ

Företagsobligationer kan vara ett alternativ värt att överväga för den som vare sig vill köpa egna preferensaktier eller ge sig in i CFD-handel, men som ändå vill ha ett instrument med liknande förutsättningar som preffar.

Både företagsobligationer och preferensaktier emitteras av företag i syfte att få in kapital i verksamheten – de är båda en typ av lån till företaget från investerarna. Bägge ger också löpande avkastning/utdelning och bägge är känsliga för förändringar i marknadsränta och inflation.

En övergripande skillnad är att företagsobligationer rent bokföringsmässigt ökar företagets skulder och emitteras med en fast löptid – det vill säga ett förutbestämt slutdatum då företaget ska återbetala lånet. Preferensaktier bokförs istället som eget aktiekapital och emitteras utan slutdatum. I praktiken betyder det att löptiden för preffar kan vara mer eller mindre evig om företaget aldrig vill lösa in aktierna.

Tips! Läs mer om inlösen av preffar i Hur fungerar inlösen av preferensaktier?

Företagsobligationer är i regel mycket kostsamma att investera i – inte sällan kostar de från ett par hundra tusen kronor upp till en miljon, eller till och med mer. Av den anledningen sker investeringar i företagsobligationer oftast genom företagsobligationsfonder.

Företagsobligationsfonder kan handlas med både ISK, kapitalförsäkring och vanligt depåkonto, och finns bland annat hos Avanza.

Följande är några av de mest populära företagsobligationsfonderna hos Avanza just nu:

 1. Spiltan Högräntefond
 2. SEB Corporate Bond C – Lux
 3. Carnegie Corporate Bond 3 SEK Cap
 4. Danske Invest Sverige Kort Ränta SA
 5. SPP FRN Företagsobligationsfond A
 6. AMF Företagsobligationsfond
 7. Simplicity Företagsobligationer A
 8. Öhman Företagsobligationsfond A
 9. Carnegie Investment Grade A
 10. Nordea Stratega Ränta 

Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive fond hos Avanza. 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i finansiella instrument innebär alltid en risk – det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ovanstående lista är inga råd eller investeringstips – endast exempel för inspiration. 

Summering likheter/skillnader mellan preferensaktier och företagsobligationer

Likheter:

 • Ger löpande, ofta relativt hög direktavkastning
 • Känsliga för ränteförändringar – värdet stiger när räntan sjunker, och sjunker när räntan stiger
 • Känsliga för inflation – ökad inflation får värdet att sjunka, och minskad inflation får värdet att öka
 • Förtursrätt till utdelning framför stamaktieägare (preffar går före stamaktier, obligationer går före både stamaktier och preferensaktier)

Skillnader:

 • Företagsobligationer handlas i fonder, medan preferensaktier handlas som enskilda aktier – vid handel med preffar slipper du fondavgift och handlar direkt på börsen
 • Obligationer har på grund av förtursrätten framför både stamaktier och preferensaktier lägre risk än preferensaktier

Lästips: Hur påverkar räntan preferensaktier? och Hur påverkar räntan obligationer?

Vilka andra möjligheter finns?

Är man ute efter hög direktavkastning och ett bra kassaflöde – vilka ofta är de primära orsakerna till varför man investerar i preferensaktier – kan förutom företagsobligationer också följande vara bra alternativ till preffar och/eller en fond med preferensaktier:

 • Stamaktier med hög, stabil utdelning och gärna bra utdelningstillväxt (både svenska och utländska)
 • REIT – Real Estate Investment Trust (en typ av fond som investerar i fastigheter)
 • Svenska sparinstitut/kreditinstitut – exempelvis Akelius Spar, ViaSpar eller Upplands Spar

Sammanfattning

Avslutningsvis kan alltså konstateras att det på den svenska marknaden inte finns någon fond med preferensaktier.

Amerikanska ETF’er/börshandlade fonder med preferensaktier finns däremot, men enda sättet att handla dessa i Sverige och EU är genom så kallade CFD’er. Vill man inte satsa på dessa – och heller inte köpa egna preffar – kan företagsobligationsfonder, högutdelande stamaktier, REIT eller svenska sparinstitut fungera bra som alternativ.