Hur påverkar räntan obligationer

Hur påverkar räntan obligationer?

Last Updated on april 12, 2024 by admin

När räntan stiger sjunker priset på obligationer. Omvänt gäller att obligationernas pris stiger när räntan sjunker.

Varför påverkas priset? Det har med tillgång och efterfrågan att göra. När räntan stiger innebär det att man kan köpa nya obligationer till en högre ränta än de som redan finns på marknaden. Därför sjunker efterfrågan på de obligationer som ligger ute på andrahandsmarknaden. Eftersom ingen längre vill betala samma pris för obligationer som ger en lägre ränta än kupongräntan sjunker priset.

Det omvända förhållandet gäller om räntan sjunker. Ju längre duration (löptid) en obligation har desto mer påverkas priset.