Hur påverkar räntan obligationer?

När räntan stiger sjunker priset på obligationer. Omvänt gäller att obligationernas pris stiger när räntan sjunker.

Varför påverkas priset? Det har med tillgång och efterfrågan att göra. När räntan stiger innebär det att man kan köpa nya obligationer till en högre ränta än de som redan finns på marknaden. Därför sjunker efterfrågan på de obligationer som ligger ute på andrahandsmarknaden. Eftersom ingen längre vill betala samma pris för obligationer som ger en lägre ränta än kupongräntan sjunker priset.

Det omvända förhållandet gäller om räntan sjunker. Ju längre duration (löptid) en obligation har desto mer påverkas priset.

Recent Content

link to Stamaktier, vad är det? - En definition och förklaring av stamaktier

Stamaktier, vad är det? - En definition och förklaring av stamaktier

Stamaktier Stamaktier, vad betyder det? Det finns många olika typer av aktier. De flesta har säkert hört talas om preferensaktier och A- eller B-aktier. Men vad är stamaktier? Tänk dig att du startar ett företag. Du sätter själv in 50.000 kr i startkapital och verksamheten rullar igång. Efter två år ser du en stor möjlighet […]
link to Preferensaktier, vad är det? En enkel introduktion till preferensaktier

Preferensaktier, vad är det? En enkel introduktion till preferensaktier

Preferensaktier Preferensaktier är en typ av värdepapper som för gemene man kan vara svår att helt förstå då produkten är något mer komplicerad än traditionella aktier och fonder. Men vad är preferensaktier, eller en ”pref” eller ”preffar” som de ibland kallas på diverse internetforum? Detta är en fråga som många med ett färskt intresse för […]