nordiska preferensaktier

Nordiska preferensaktier (och tyska)

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Nordiska preferensaktier inkluderar såväl svenska och norska, som finska, danska och isländska aktier. På Stockholmsbörsen finns ett flertal tillgängliga alternativ att välja mellan, men vilka preferensaktier kan hittas på våra grannmarknader?

De flesta svenskar som handlar preferensaktier tenderar att söka sig till de som är listade på Stockholmsbörsen, precis som många väljer att också främst handla med svenska stamaktier.

Icke desto mindre kan utländska alternativ vara intressanta som komplement i portföljen, med exponering mot en annan marknad och bättre diversifiering på köpet. Vill man få in utländsk exponering men ändå hålla sig hyfsat nära hemmaplan, kan framförallt de nordiska börserna och nordiska preferensaktier vara attraktiva att kika på.

Men hur ser utbudet av nordiska preferensaktier egentligen ut? Finns preferensaktier på samtliga nordiska börser, eller är det främst den svenska börsen som sticker ut med många valmöjligheter?

I den här artikeln gör vi en djupdykning i just de nordiska aktiemarknaderna, och benar ut vilka preffar som finns att tillgå utöver de listade på Nasdaq Stockholm. Vi kikar även på det svenska utbudet och listar alla de svenska preferensaktier som finns tillgängliga för handel hos Avanza.

Nordiska preferensaktier – marknad för marknad

Till de nordiska marknaderna räknas förutom Nasdaq Stockholm även Oslo Stock Exchange, Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki samt Nasdaq Iceland. Samtliga ägs av Nasdaq, utom Oslo Stock Exchange som istället ligger under Euronext.

Tips! Svenska, danska, finska och isländska börsen hittar på www.nasdaqomxnordic.com

Svenska preferensaktier

Preferensaktier emitteras i betydligt mindre omfattning än vanliga stamaktier, varför utbudet av dem inte är lika stort – vare sig på den svenska börsen eller på världsmarknaderna överlag.

Följande är de preferensaktier som i dagsläget finns noterade på Nasdaq Stockholm:

Preferensaktie
ALM Equity Pref
Amasten Fastighets Pref
Aros Bostadsutveckling Pref
Corem Property Group Pref
Eniro Pref A
Eniro Pref B
Fastpartner Pref
Footway Group Pref
Genova Property Group Pref
Heimstaden Pref
K2A Knaust & Andersson Pref
Klövern Pref
NP3 Fastigheter Pref
Oscar Properties Holding Pref
Oscar Properties Holding Pref B
Pegroco Invest Pref
Prime Living Prec C
Quartiers Properties Pref
Sagax Pref
Samhällsbyggnadsbo. i Norden Pref
Sdiptech Pref
Svenska Nyttobostader Pref
Volati Pref

Tips! Klicka på länkarna för att komma till respektive akties sida hos Avanza. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Placering i aktier är alltid förenat med ett risktagande – det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ovanstående aktielista är inte att betrakta som råd eller tips för investeringar.

Varför investera i svenska preferensaktier?

Förtur till utdelning och hög direktavkastning är oftast vad som lockar mest med preferensaktier. Givet de speciella villkor och förutsättningar aktierna omfattas av, bör man inte enkom investera i preffar – men som komplement till ett övrigt diversifierat innehav kan de vara mycket bra.

Specifikt för preferensaktier är:

 • Förtur till utdelning – därav prefixet ”preferens”
 • Ofta mycket hög direktavkastning, omkring 5-10% är inte ovanligt
 • Förtur till eventuellt kvarvarande kapital vid händelse av en konkurs
 • Löpande, statiska utdelningar som i regel betalas ut kvartalsvis

Preferensaktier med hög direktavkastning och stabila utdelningar bidrar med ett starkt kassaflöde till din portfölj. Ett kassaflöde som ger möjlighet att göra återinvesteringar och på så sätt komma åt den attraktiva ränta på ränta-effekten. Detta är den främsta anledningen till varför man investerar i så kallade ”preffar”.

Tack vare förtursrätten till utdelning (ägare av preferensaktier har alltid rätt till utdelning före stamaktieägare) samt det faktum att denna typ av aktier är mindre volatila, är de också ett något tryggare alternativ än vanliga stamaktier.

Preferensaktier benämns ofta som en slags hybrid mellan aktier och obligationer. Rent juridiskt är de per definition aktier, men i praktiken påminner de mer om obligationer. Den löpande statiska utdelningen liknar den kupongränta man får av obligationer, och precis som obligationer och andra räntebärande värdepapper är preferensaktier också känsliga för förändringar i ränteläge och inflation.

Sammantaget är svenska (och utländska) preferensaktier framförallt ett attraktivt investeringsalternativ för den som önskar hög direktavkastning här och nu, och som vill ha en mer tryggad utdelning än den man får i vanliga stamaktier.

Svenska preferensaktier är också ofta mer tilltalande för svenska investerare då man ofta har bättre kännedom om såväl marknaden som företagen i det egna landet.

Tryggare alternativ än stamaktier – men långt ifrån riskfria

Preferensaktier har lägre risk än stamaktier – dels tack vare förtursrätten och det faktum att utdelningar i preffar mycket sällan ställs in, men också för att de framförallt är känsliga för förändringar i ränteläge och inflation snarare än för marknadsrörelser.

Helt utan risk är de dock inte, vilket givetvis är viktigt att känna till om man funderar på att göra en investering.

Följande nackdelar/risker måste tas med i beräkningen vid köp av preferensaktier:

 • Utdelningen är statisk – ingen rätt att ta del av stigande vinster och eventuell utdelningstillväxt
 • Preferensaktier emitteras alltid med en förutbestämd inlösenkurs, till vilken bolaget har rätt att närsomhelst köpa tillbaka aktierna
 • Begränsad uppgång i kursen
 • Påverkas av förändringar i marknadsränta och inflation
 • Utebliven utdelning kan sänka aktierna kraftigt

Statisk utdelning är kanske en av de främsta nackdelarna med preferensaktier. En nackdel som tillsammans med det faktum att aktiekursen också har en begränsad uppgång, innebär lägre total avkastning på sikt.

Preferensaktier må ha förtursrätt till aktieutdelningar, men när utdelningen väl är beslutad ändras den i regel inte – oavsett hur bra det går för bolaget och oavsett om man beslutar om höjd utdelning till övriga aktieägare. Detta innebär att preferensaktieägare går miste om bolagets stigande vinster och eventuell utdelningstillväxt.

Förutbestämd inlösenkurs behöver inte vara negativt – såvida inte inlösenkursen är lägre än vad du betalade för aktierna. En bra tumregel är att aldrig betala mer än lägsta inlösenkurs för en preferensaktie.

Utebliven utdelning är en risk många missar, men en mycket viktig sådan som kan få olyckliga konsekvenser om man har otur. Förtursrätt till utdelning misstas ofta för att betyda garanterad utdelning – men så är inte fallet. Utdelningen för preffar kan, precis som utdelning för stamaktier, ställas in om bolaget gör dåliga ekonomiska resultat och måste hålla inne på pengarna. Det är ovanligt, men det händer.

Eftersom preffar inte ger rätt till bolagets övriga tillgångar i form av ökad vinst eller utdelningstillväxt, utgör den stabila löpande utdelningen själva kärnan i den här aktieformen. Slopade utdelningar kan således snabbt få aktiekursen att mer eller mindre rasa, varpå aktierna blir oattraktiva att både äga och köpa.

Eniro Pref och Oscar Properties Holding Pref är två tydliga exempel på preferensaktier som gått ordentligt dåligt som resultat av inställda utdelningar.

Viktigt att nämna är att ovanstående risker och nackdelar inte enbart gäller svenska preferensaktier, utan samtliga aktier av denna typ. Håll därför koll på riskerna – oavsett på vilken marknad du köper dina preffar.

Norska preferensaktier

Utbudet av andra nordiska preferensaktier än svenska är mycket blygsamt. Vad gäller den norska marknaden finns endast en listad på Oslo Stock Exchange – Pioneer Property Group Pref.

Pioneer Property Group Pref finns att handla hos Avanza, där den för närvarande har strax över 230 ägare. Företaget är verksamt inom fastighetsbranschen och arbetar framförallt med att uppföra statliga byggnader avsedda för olika typer av omsorgsverksamhet.

Läs mer om Pioneer Property Group Pref och se utdelningshistorik, tidigare avkastning samt övriga detaljer.

Varför investera i norska preferensaktier?

Norska preferensaktier har i grund och botten samma för- och nackdelar som svenska preferensaktier. Den norska marknaden har dock sina egna förutsättningar och sin egen karaktär, varför en investering där kan vara intressant för att bredda din portfölj och din exponering.

Utbudet är med en enda preferensaktie förstås betydligt mindre än det som finns på den svenska marknaden. Är man ute efter någon typ av norska utdelningsaktier men önskar fler valmöjligheter än Pioneer Property Group Pref kan norska kvartalsutdelare vara ett alternativ.

Observera att dessa inte är preferensaktier, varför villkor och förutsättningar förstås ser annorlunda ut. Vill man ha chans till löpande, frekventa utdelningar kan de dock vara värda att kika på.

Några populära norska stamaktier med kvartalsutdelning är:

 1. TGS-NOPEC Geophysical Company
 2. Mowi
 3. Equinor
 4. Ocean Yield
 5. Norwegian Property

Ovanstående kvartalsutdelare finns att handla hos Avanza – klicka på respektive aktier för att läsa mer. 

Danska preferensaktier

På Köpenhamnsbörsen finns också endast en preferensaktie listad – Copenhagen Capital Pref.

Copenhagen Capital Pref är ett investmentbolag med fokus på långsiktiga investeringar i framförallt fastighetsbranschen. Aktien har i skrivande stund under 10 ägare hos Avanza.

Läs mer om Copenhagen Capital Pref och se utdelningshistorik, tidigare avkastning samt övriga detaljer.

Varför investera i danska preferensaktier?

Återigen – diversifiering med exponering mot en annan marknad än den svenska. Även här finns dock endast en enda preferensaktie listad, varför valmöjligheterna blir väldigt få.

Finska preferensaktier

Inga preferensaktier (mieltymystoiminto på finska) finns listade på Nasdaq Helsinki.

Isländska preferensaktier

Inga preferensaktier finns listade på Nasdaq Iceland.

nordic flagsVar handlar man nordiska preferensaktier?

Samtliga svenska preffar, den norska preferensaktien och den danska finns att handla hos nätmäklarna Avanza och Nordnet.

Trots att villkoren ser annorlunda ut för preferensaktier och trots att de snarare liknar obligationer än aktier, köps och säljs de på precis samma sätt som vanliga stamaktier. Nordiska preferensaktier kan handlas på Stockholmsbörsen vardagar 9.00-17.30, på Köpenhamnsbörsen vardagar 9.00-17.00 och på Oslobörsen vardagar 9.00-16.25.

Ett annat alternativ: Tyska preferensaktier

Givet det mycket knapphändiga utbudet av nordiska preferensaktier (utöver svenska), kan tyska börsen vara ett alternativ om man vill ha utländska preffar men ändå hålla sig nära hemmaplan.

I Tyskland heter preferensaktier Vorzüge, eller Vorzügeaktien – vilket direkt översatt till svenska blir fördelsaktie eller förtursaktie. Tyska preffar känns igen på det ”V”, ”VA” eller ”Vz” som ofta skrivs ut efter aktens namn. Ibland märks de också med siffran tre (3) i slutet.

Tyska preferensaktier finns att handla på såväl Berlinbörsen som Frankfurtbörsen (vilken består av Börse Frankfurt och XETRA).

Lär dig mer om preferensaktier

Har du fått blodad tand och önskar djupdyka ytterligare i ämnet preferensaktier? Här på preferensaktier.nu finns flera intressanta inlägg och artiklar att läsa – däribland Preferensaktier fördelar och nackdelarVad behövs för att ett bolag ska kunna sälja preferensaktier?samt Kan man sälja preferensaktier? Är det svårt?

Här hittar du mer info om preffaktier.