Stamaktier, vad är det? – En definition och förklaring av stamaktier

stamaktier

Stamaktier

Stamaktier, vad betyder det? Det finns många olika typer av aktier. De flesta har säkert hört talas om preferensaktier och A- eller B-aktier. Men vad är stamaktier?

Tänk dig att du startar ett företag. Du sätter själv in 50.000 kr i startkapital och verksamheten rullar igång. Efter två år ser du en stor möjlighet på marknaden, men behöver mer kapital till verksamheten för att kunna nyttja den. Du ber två kapitalstarka vänner att gå in och investera i din verksamhet. Det gör dom och i utbyte får dom stamaktier av dig. 5 år senare börsintroduceras ditt företag och preferensaktier ges ut tillsammans med vanliga aktier.

Stamaktier
Stamaktier

Stamaktier är de ursprungliga aktierna som du gav till dina vänner som investerade i ditt bolag. En stamaktie är oftast en mycket röststark aktie. Ibland har en stamaktie 10 röster medan en preferensaktie har 1 röst. Däremot så är preferensaktier mer tryggade när det gäller vinstutdelning samt återbetalning vid en eventuell likvidation.

Då är det stamaktierna som får stå tillbaka och som innehavare av dessa aktier ska man inte räkna med någon återbetalning om bolaget går i konkurs.

Det finns dock ingenting som hindrar ett bolag att sälja sina stamaktier till andra intressenter. Det händer att företag erbjuder sina aktieägare att byta sina preferensaktier till stamaktier. Ofta erbjuder man få en premie för att skapa incitament för aktieägarna att genomföra bytet. De flesta aktieägare har så pass små aktieposter så att den rösträtt man har blir väldigt liten. En stamaktie kan kasta om landskapet och göra dessa aktieägare mer röststarka, vilket kan vara ett bra incitament för aktieägare att vilja byta ut sina preferensaktier eller preffar som det också kallas ibland mot stamaktier.

Sammanfattningsvis så kan man säga att stamaktier alltså inte ger företräde till utdelning eller återbetalning, men ger en större möjlighet att vara med och påverka bolagets strategiska beslut och framtidsval genom att dom är så pass röststarka.

Recent Content

link to Preferensaktier, vad är det? En enkel introduktion till preferensaktier

Preferensaktier, vad är det? En enkel introduktion till preferensaktier

Preferensaktier Preferensaktier är en typ av värdepapper som för gemene man kan vara svår att helt förstå då produkten är något mer komplicerad än traditionella aktier och fonder. Men vad är preferensaktier, eller en ”pref” eller ”preffar” som de ibland kallas på diverse internetforum? Detta är en fråga som många med ett färskt intresse för […]
link to Hur påverkar räntan preferensaktier?

Hur påverkar räntan preferensaktier?

När räntan stiger sjunker vanligtvis priset på preferensaktier. Omvänt kan man förvänta sig att priset stiger när räntan sjunker. Preferensaktier liknar på så vis obligationer. Anledningen till att räntan påverkar preferensaktier har med riskjusterad avkastning att göra. Utgångsläget för alla investerare är att få så hög avkastning som möjligt för den risk man tar. Att […]