preferensaktier

Hur påverkar räntan preferensaktier?

Last Updated on april 12, 2024 by admin

När räntan stiger sjunker vanligtvis priset på preferensaktier. Omvänt kan man förvänta sig att priset stiger när räntan sjunker. Preferensaktier liknar på så vis obligationer.

Anledningen till att räntan påverkar preferensaktier har med riskjusterad avkastning att göra. Utgångsläget för alla investerare är att få så hög avkastning som möjligt för den risk man tar. Att investera i räntepapper ses som relativt riskfritt. Om avkastningen på en riskfri placering ökar kan investerarna kräva en motsvarande ökning i avkastningen för andra placeringar, allt annat lika. För preferensaktier innebär det att priset måste sjunka för att direktavkastningen ska stiga.

En preferensaktie påverkas, likt andra aktier, av bland annat av inflation och räntenivåer. När räntan stiger sker även en stigning av den riskfria delen, vilket innebär att en preferensaktie behöver ge mycket stor avkastning för att behålla den attraktiva status den hade innan räntan steg.

En stor skillnad mellan en preferensaktie och en stamaktie är dock att en preferensaktie är mindre känslig för förändring på marknaden. En preferensaktie ger dessutom förtur vid utdelning, hög avkastning (kvartalsvis) och generellt sett lägre volatilitet (ett riskmått som i procent visar hur stor rörelse det har varit i en specifik aktie) och risk än andra aktier. En preferensaktie kan därmed ses som en stabil investering.

En lista på bra preferensaktier

På senare tid har ett flertal nya Preffar noterats på börsen, särskilt populärt har det varit bland fastighetsbolag.

Preferensaktie Utdelning per år Verksamhet Inlösenkurs mm
Akelius Residential Pref 20 Fastigheter 345 kr
Eniro pref 48 Katalogtjänster Uppskjuten utdelning sedan 2017
Footway Group Pref 8 E-handel 105 kr
Genova Property Group Pref 10,5 Fastigheter 130 kr fram till nov 2025 därefter 110 kr
SBB Pref 35 Fastigheter 750 kr till 2020-10-05. Därefter 650 kr till 2024-10-05. Sen 600 kr
Heimstaden Pref 20 Fastigheter 375 kr fram till maj 2025, därefter 330 kr
Hemfosa Fastigheter Pref 10 Fastigheter 211,25 kr. Efter november 2019 är det 195 kr och efter november 2024 är det 178,75 kr.
K2A Knaust & Andersson Pref 20 Fastigheter 325 kr
Klövern pref 20 Fastigheter 500 kr
Oscar Properties Holding PREF 20 Fastigheter 350 kr. Utdelningen lagd på is 2019
Pegroco Invest Pref 9,5 Fastigheter 115 kr
Prime Living Pref 8,5 Fastigheter 125 kr. Inställd utdelning från 2018
Quartiers Properties PREF 0,96 Fastigheter 12 kr
Preservia Pref 10 Fastigheter 105 kr fram till 2022 då den höjs till 110 kr. Uppskjuten blev utdelning från 2018
Sagax pref 2 Fastigheter 35 kr. Varje aktie kan lösas in mot en D-aktie.
SAS PREF
Sdiptech Pref 8 Infrastrukturtjänster 105 kr
Obducat PREF B 0,2 Teknik Kan bara lösas in mot en stamaktie. Utdelningen lagd på is 2018.
NP3 Fastigheter Pref 2 Fastigheter 35 kr
Volati Pref 40 Industrikonglomerat 725 kr till maj 2020, 675 kr t o m 2025 och 625 kr efter maj 2025.
Aros Bostadsutveckling Pref 8,5 Bostadsutveckling 115 kr till 19 dec 2020 sedan 100 kr
ALM Equity Pref 8,4 Fastigheter 120 kr
Amasten Fastighets Pref 20 Fastigheter 350 kr
Corem Property Group Pref 20 Fastigheter 500 kr
Fast Partner Pref 6,68 Fastigheter

116,67 kr

 

Preferensaktier har en del fördelar jämte vanliga aktier. Den stora skillnaden är att preferensaktier ger dig en förutbestämd utdelning varje år.  Dessutom får du en röst vid bolagsstämman. Denna utdelning kan man se lite som ränta. En preferensaktie ger dig därför ränta på ränta effekten eftersom du kan investera utdelningen i fler preferensaktier och därmed öka din ränta nästa år. Räntan påverkar därför preferensaktier en hel del. Går det dåligt för bolaget kanske din utdelning blir mindre, då får du mindre att investera. Går det däremot bra kommer också din utdelning att bli större. Det är därför det är viktigt att tänka på vilka bolag du investerar i.

Preferensaktiers värde kan påverkas av både räntenivåer och inflation. När det gäller att investera i preferensaktier brukar personer vilja ha en avkastning som är likvärdig eller högre än den som skulle gälla vid mer riskfria investeringsformer. När räntan stiger innebär det att avkastningen för preferensaktier behöver öka. Vilken inlösenkurs som gäller för preferensaktier är någonting som anges i villkoren och när de utomstående aktierna löses in av bolaget. I vissa fall kan det finnas bestämda kurser eller trappor för vad som gäller vid inlösen. Av den anledningen blir det också relevant att ha koll på vilka inlösenkurser det är som är aktuella.

En preferensaktie är en aktie med fokus på aktieutdelning. Dessa aktier har förtur till utdelning och bolagen är måna om att hålla utdelningen på en konstant och för investerarna godtycklig nivå.

Låg ränta höjer värdet på preferensaktier

Om räntan sjunker så minskar viljan att placera sina pengar på sparkonton. Då blir preferensaktier en mer attraktiv investeringsform och värdet på dessa aktier kommer att stiga.

Stigande ränta minskar värdet på preferensaktier

På samma sätt fungerar det om räntan stiger. Då får preferensaktierna konkurrens och kan minska i värde. Aktiekursen är dock inte så viktigt när man investerar i preferensaktier, då man generellt investerar med långsiktigt fokus.

Här kan du läsa mer om hur räntan påverkar preferensaktier.