utländska preferensaktier

Utländska preferensaktier

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Utländska preferensaktier breddar din diversifiering och exponerar ditt kapital mot andra marknader och andra bolag. Men vad är viktigt att tänka på vid köp av utländska preffar – och vilka marknader kan vara intressanta?

De allra flesta svenskar som handlar med preferensaktier vänder sig främst till den svenska marknaden och svenska preferensaktier. Aktier listade på hemmaplan känns i regel lite tryggare då man vanligen har större kännedom om såväl den egna inhemska marknaden, som inhemska bolag.

Samtidigt kan det vara lönsamt att lyfta blicken en aning och även utforska andra marknader – dels för att sprida sina risker bättre, men också för möjligheternas skull.

Preferensaktier emitteras i betydligt mindre omfattning än vanliga stamaktier, varför det kan vara en utmaning att hitta just utländska preffar. Många gånger heter de dessutom annorlunda och har en annan märkning än den typiska ”Pref”, vilket innebär att man ibland kan behöva ta till Google Translate för att veta vad man faktiskt ska söka efter.

Vad gäller utbud har en del utländska börser inga preferensaktier alls noterade, medan en del har någon enstaka och andra har långa listor med många valmöjligheter. Nedan finner du en  guide till några utländska börser på vilka du kan handla preferensaktier.

Amerikanska preferensaktier

Preferensaktier – eller preference stocks/preference shares som det heter på engelska – är ett populärt aktieslag i USA. Det är också här man hittar det absolut största utbudet av preferensaktier, med flera hundra olika alternativ att välja mellan. De listade bolagen är dock färre än antal listade aktier, eftersom det i USA är vanligt att ett och samma företag emitterar olika serier av preferensaktier.

Till skillnad från i Sverige är det inte alla amerikanska bolag som har tillstånd att ge ut preferensaktier. Överlag är endast företag inom  följande tre branscher/sektorer berättigade:

  • Banker och andra typer av finansiella institutioner
  • Public Utility – det vill säga bolag inom samhällsviktiga tjänster och samhällsservice
  • REIT (Real Estate Investment Trust) – börsnoterade fastighetsbolag som för skattemässiga fördelar delar ut mer eller mindre hela vinsten

Vidare ger många amerikanska preferensaktier rejält hög utdelning. De senaste åren har omkring 150 av dem som finns noterade haft en direktavkastning som överstigit 7% – vilket är mycket bra. Amerikanska högutdelande preffar kan således vara attraktiva investeringsalternativ för att komma åt det där stabila kassaflödet och möjligheten att utnyttja ränta på ränta-effekten.

Amerikanska preferensaktier finns att handla hos både Avanza och Nordnet, men störst utbud hittar du hos Nordnet med över 250 olika amerikanska preffar tillgängliga.

Exempel på amerikanska preferensaktier som kan handlas i Sverige:

Preferensaktie
Broadcom Inc. – 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
II-VI Incorporated – 6.00% Series Mandatory Convertible Preferred Stock
General Finance Corporation – Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Series C
MTBC, Inc. – 11% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock
Avid Bioservices, Inc. – 10.50% Series E Convertible Preferred Stock
Ontrak, Inc. – 9.50% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock
Youngevity International, Inc. -Redeemable Perpetual Preferred Stock
Chicken Soup for the Soul Entertainment Cumulative Redeemable Perpetual Prefe
Pyxis Tankers Inc. – 7.75% Series A Redeemable Perpetual Preferred Share
Fortress Biotech, Inc. – 9.375% Redeemable Perpetual Preferred Stock

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Handel med aktier eller andra finansiella instrument innebär alltid ett risktagande – det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ovanstående aktier är inte att betrakta som tips eller råd för investeringar.

Ytterligare inspiration till amerikanska preffar kan hittas i Standard & Poors specifika index för just preferensaktier. Indexet omfattar för närvarande dessa aktier:

Preferensaktie
Becton Dickinson & Co. Deposit Shs Repr 1/20th Cum Conv Pfd Registered Shs Series A
Broadcom Inc 8.00 % Cum Conv Pfd Registered Shs 2019-30.09.22 Series A
Citigroup Cap XIII 7.875% TruPS
Citigroup Inc Deposit Shs Repr 1/1000th 6 7/8 % Non-Cum Perp Pfd Shs Series K
Danaher Corp Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series A
GMAC CAP TR I GTD TR PFD-2
JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE
JP Morgan Chase & Co-Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD
Sempra Energy 6 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series A
Wells Fargo & Co Deposit Shs Repr 1/1000th 5.85 % Non-Cum Perp Pfd Shs A Series Q

Kanadensiska preferensaktier

Trots närheten till USA betraktas ofta den kanadensiska aktiemarknaden som betydligt mer exotisk än den amerikanska. Icke desto mindre finns även här hundratals preferensaktier som likväl kan vara av intresse.

En investering på den kanadensiska marknaden ger dig exponering mot en av världens största och mest välordnade ekonomier – här finns stora och välskötta bolag, enorma naturresurser och mycket framgångsrika högteknologiska industrier.

Många av de drygt 350 preferensaktier som finns noterade på Toronto Stock Exchange ger en genomsnittlig direktavkastning på 6-7%, och kan således bringa ett betydande kassainflöde till din portfölj om du lyckas pricka rätt.

Precis som på den amerikanska marknaden är antalet preffar betydligt fler än bolagen som står bakom dem, eftersom ett och samma bolag ofta emitterar olika serier av så kallade preferred shares.

Vidare har Kanada en framstående energi- och gruvindustri, fastighetssektor och finanssektor, varför många av de preferensaktier som finns tillgängliga är emitterade av bolag i de branscherna.

Nedan listas ett antal exempel på kanadensiska preferensaktier. Önskar du göra en investering finns många kanadensiska preffar att handla hos bland andra Avanza.

Preferensaktie
Pembina Pipeline Corp 4.25% PREF SER 1

Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc pref share A

Brookfield Asset Mgmt Inc Pref Shs Series 2 CL A Fltg Rate (Canada)
Husky Energy Inc pref share E
Artis REIT 5.662%, Series A
Enbridge Inc. (EN.PR.B)
Capital Power Corp. 5.453%, Series 3
AltaGas Ltd. Series G
Dundee Corp. 5.688%, Series 2
Fairfax Financial Holdings Ltd. 3.708%, Series K

Europeiska preferensaktier

Önskar du investera i utländska preferensaktier men ändå hålla dig till marknader lite mer närliggande än USA och Kanada, kan europeiska preffar vara ett bra alternativ.

Brittiska London Stock Exchange samt tyska Berlinbörsen och Frankfurtbörsen (vilken består av Börse Frankfurt och XETRA) tillhör de största europeiska aktiemarknaderna, på vilka flera preferensaktier också finns noterade. Hos svenska nätmäklare som Avanza och Nordnet finns emellertid inga brittiska preffar tillgängliga – men däremot ett antal tyska, danska och norska.

Tyska preferensaktier

Det tyska ordet för preferensaktie är ”Vorzüge” eller ”Vorzügsaktien” – vilket översatt till svenska blir ”fördelsaktie”. Ett tips för att lättare hitta tyska preffar är således att söka efter aktier märkta med ”V”, ”Vz” eller ”VA” istället för ”Pref”.  Vissa tyska preferensaktier har också siffran tre (3) i slutet av tickern.

Sett till villkor och förutsättningar är tyska preferensaktier mycket lika de svenska – de fungerar i stort sätt precis likadant. Bland de preferensaktier som finns att köpa på Börse Berlin, Börse Frankfurt och XETRA är flera olika branscher och typer av bolag representerade, varför valmöjligheterna är många och flexibiliteten god.

Exempel på tyska preferensaktier som bland annat finns att handla hos Avanza:

Preferensaktie
BMW AG Vz
Fuchs Petrolub SE Vz
Jungheinrich AG
Henkel AG & Co KGaA
MAN SE Vz
METRO AG Vz
Porsche Automobil Holding SE
Schaeffler AG
Volkswagen Pref AG Vz
Sixt SE Vz

Alla de tyska preferensaktier som kan handlas i Sverige är listade på XETRA, vilken är den aktiemarknad där majoriteten av all tysk börshandel sker. Det totala antalet preffar på XETRA uppgår till omkring 20 stycken.

Vidare finns också ett tiotal preffar listade på Börse Berlin, där samtliga är märkta med ”Vorzüge” eller ”Vorzügsaktien”. Även på Börse Frankfurt finns ett antal preferensaktier – omkring 30 stycken – men denna aktiemarknad lockar främst privata investerare som handlar med större volymer.

Precis som för alla andra preferensaktier kan den genomsnittliga avkastningen för tyska preffar variera beroende på marknadsklimat, men rent generellt ligger den på mellan 1-4%.

Tips! På www.boerse-berlin.com, www.boerse-frankfurt.de och www.xetra.com kan du se samtliga tyska preferensaktier. 

Norska preferensaktier

Utöver de preferensaktier som finns listade på Stockholmsbörsen, är det nordiska utbudet av preffar mycket skralt. På norska Oslo Stock Exchange finns endast en tillgänglig preferensaktie – Pioneer Property Group Pref.

Aktien finns att handla hos bland andra Avanza, där du också kan ta del av detaljer som nyckeltal, nyheter, bolagsinformation samt utdelningshistorik.

Danska preferensaktier

Inte heller Köpenhamnsbörsen har något imponerande utbud av preferensaktier att komma med – även här finns endast en.

Investmentbolaget Copenhagen Capital Pref finns också den att handla hos Avanza.

Lästips: I vårt inlägg Nordiska preferensaktier finns mer att läsa om de olika nordiska börserna och handel med svenska, norska, danska, finska och isländska preferensaktier. 

Vad är bra att tänka på vid handel med utländska preferensaktier?

Som inledningsvis nämndes är det positivt för såväl riskspridning som exponeringsmöjligheter att lyfta blicken och söka investeringsalternativ även utanför den svenska marknaden. Sverige har många riktigt bra bolag och en välskött aktiemarknad, men sett ur ett globalt perspektiv motsvarar den en försvinnande liten del av världsmarknaden i stort.

Handel med utländska aktier – vare sig det gäller preferensaktier eller stamaktier – är i grunden inte svårare än handel med svenska aktier. Däremot kan det ofta vara mer tidskrävande då du som investerare måste skaffa dig ordentlig koll på såväl bolaget du köper dina preffar (eller stamaktier) i, som marknaden de är noterade på.

Svenska företag och svenska börsen har de flesta hyfsat god insyn i, men för utländska investeringar kan mer förarbete vara nödvändigt. Det är också lättare att hitta och tillgodogöra sig information som är skriven på ens modersmål.

Vidare är det viktigt att kolla upp vilka villkor som gäller för preferensaktier i det land du vill investera då dessa kan se olika ut i olika länder.

Valutarisk – eller valutadiversifiering

Vid handel med aktier som är tecknade i en annan valuta än SEK tillkommer alltid en valutarisk – eller valutadiversifiering som man också kan kalla det.

När du investerar i utländska aktier investerar du egentligen inte bara i värdepappret som sådant, utan också den valuta i vilken aktien är listad. Detta innebär att din investering inte bara reagerar på marknadsrörelser, utan också valutakursförändringar.

Valutarisken innebär att dina aktier blir mindre värda i svenska kronor om de till exempel är tecknade i euro och kronan stärks i förhållande till just euron. Du skulle alltså få ut mindre pengar i svenska kronor om du skulle sälja dina aktier.

Samtidigt finns också möjlighet att gå plus om valutakursen svänger åt andra hållet. Just därför kan begreppet ”valutadiversifiering” vara att föredra eftersom ”valutarisk” tenderar att ha en negativ klang. Valutadiversifiering innebär kort och gott att du sprider dina risker mot fler valutor än den svenska – vilket ju är precis det du gör när du köper utländska aktier.

Summa summarum: Utländska preferensaktier

Sammanfattningsvis kan sägas att utländska preferensaktier kan vara ett attraktivt investeringsalternativ för exponering utanför den svenska marknaden och möjlighet till bra direktavkastning.

Störst utbud hittar du på den amerikanska aktiemarknaden, där många av preffarna dessutom är kända för att ge riktigt bra utdelningar. Svenska mäklarna Avanza och Nordnet erbjuder också ett flertal kanadensiska, tyska, norska och danska preffar.

Tänk på att alltid göra en egen riskbedömning och research av företaget du funderar på att investera i. Detta är särskilt viktigt vid köp av utländska preferensaktier, stamaktier och andra värdepapper då man som svensk ofta har mindre kännedom om utländska aktörer och marknader.

Lästips för dig som önskar lära dig mer om preferensaktier:

Här hittar du mer info om preffaktier.