Vilken hemförsäkring är bäst?

Last Updated on januari 23, 2021 by admin

Det är tryggt att ha en hemförsäkring, men vilken är bäst? Börja med att välja om du ska ha en hyresrättsförsäkring, en bostadsrättsförsäkring eller en villahemförsäkring. Av naturliga skäl täcker de lite olika saker.

Alla hemförsäkringar innehåller ett skydd för bostaden. Ersättning för eldsvåda, inbrott och vattenskador ingår. Kontrollera särskilt noga hur gott skyddet är vid stöld.

Dessutom innehåller hemförsäkringar skydd utanför bostaden, t.ex. sådant som du förvarar i källaren eller i garaget. Kontrollera vilket reseskydd hemförsäkringen har, hur gott skyddet är vid juridisk tvist och om det finns ett gott skydd vid överfall eller ID-kapning. Om du har dyr hemelektronik är det även intressant att jämföra ersättningsgraden. Den visar hur mycket hemförsäkringen anser att värdeminskningen är för olika prylar.

Vilken hemförsäkring är bäst? Den frågan kan nästan enbart besvaras ihop med frågor som vilket slags boende du hyr eller äger, samt vilka behov och önskemål som finns.

Det du kan göra när du jämför olika hemförsäkringar är att lista ett antal saker som är viktigast för just dig och din bostad, som till exempel inbrottsskydd, skydd mot brand, reseskydd, ID-skydd, värdesaksvärdering (hemelektronik, smycken etc.).

Andra saker som är bra att jämföra är hur snabbt du kan få hjälp om något händer, hur stor den akuta ersättningen är, om man erbjuder tillfälligt boende vid eventuell brand och liknande.

Oftast omfattad en hemförsäkring av en så kallad grundförsäkring som gäller för olika typer av boende; hyres- och bostadsrätt, radhus, villa och så vidare. Det viktiga är att hitta en försäkring som är anpassad för dig och ditt hem.