Vad menas med optioner?

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Vad menas med optioner?

Optioner kan förklaras som ett avtal mellan parter om framtida affärer. I samband med att avtalet tecknas bestäms priset, men själva affären gör man längre fram.

Det finns en rad olika former av optioner, och vilken man väljer beror till stor del på risk i förhållande till avkastning. Innan man ger sig i kast med optioner bör man sätta sig in i de olika grundläggande positioner som finns.

Vad är en option?

Optioner är närbesläktade med aktier och terminer, men medan aktier kan innebära ett visst risktagande, kan optioner ses som relativt säkra investeringar. De går ofta att tjäna pengar på oavsett hur aktiemarknaden beter sig.

Köpa optioner

För den som känner sig osäker på aktier kan optioner vara ett gott alternativ. Skillnaden är att man inte köper en andel i ett helt företag, istället betalar man (via optionen) för en möjlighet att ta del av en specifik aktie och dess kursförändring.

Den ena parten, i detta fall köparen, betalar en så kallad premie som berättigar till nyttjande av optionens villkor. Optioner är flexibla och kan därmed användas för olika ändamål. De går även att kombinera olika grundläggande positioner:

Köpoption

Denna variant av option innebär att personen som ställer ut en köpoption måste sälja de tillgångar optionen omfattas av för överenskommet pris.

Säljoption

Den här varianten innebär att personen som ställer ut en säljoption måste köpa de tillgångar optionen omfattas av för överenskommet pris.

Underliggande andelar

Dessa kan utgöras av exempelvis aktier, råvaror, valuta och liknande.

Fördelar med optioner

  • De kräver inte lika mycket kapital som vid ett aktieköp
  • Ett optionsköp är mindre riskfyllt än ett aktieköp
  • En ökning i aktiekursen betyder en värdeökning
  • Procentuellt sett ökar värdet i en optionsplacering mer än värdet i en aktieplacering
  • Det är möjligt att ta del av en prisstegring utan att behöva köpa en hel aktieandel och utan att riskera den vinst man dittills uppnått.