preffarna

Vad betyder att blanka aktier?

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Om du säljer en aktie som du har lånat kallas det för att du blankar aktien. Man blankar aktier för att kunna tjäna pengar på en nedgång i aktien pris.

Att blanka aktier innebär att du genast säljer aktier som du lånat av marknaden. Någon gång i framtiden måste du lämna tillbaks aktierna. Du gör det genom att köpa samma antal aktier på marknaden. Om priset har sjunkit sedan du sålde aktierna tjänar du mellanskillnaden i priset.

Du kan blanka aktier på en vanlig aktiedepå, men inte på ett ISK eller i en Kapitalförsäkring. Ett alternativ till att blanka aktier är att köpa ett finansiellt instrument, t.ex. minifutures med negativ exponering mot aktien. Det får motsvarande effekt som blankning och kan även köpas på andra konton än aktiekonto.

Vad betyder det att blanka aktier? En blankning sker när någon säljer exempelvis en aktie eller en fond i syfte att tjäna pengar på aktier trots att priset sjunker. Till skillnad mot att köpa aktier med förhoppning om att den ska öka i värde över tid, hoppas den som ”ligger kort” att aktien ska sjunka i värde.

För att kunna genomföra en blankning måste man låna aktier som man själv inte äger i en så kallad blankningsposition. När det är gjort säljs aktierna med förhoppningen om en möjlighet att köpa tillbaka dem när de stigit i värde. En blankare måste också lämna tillbaka sina lånade aktier då de just är till låns.