Vad är utdelningsaktier?

Utdelningsaktier är aktier som delar ut den del av vinsten till aktieägarna. Vanligtvis sker utdelningen för svenska utdelningsaktier en gång om året – ofta på våren. Det finns även aktier som delar ut flera gånger per år. Amerikanska utdelningsaktier delar ofta ut fyra gånger per år.

Direktavkastningen för en aktie motsvarar aktieutdelningen i förhållande till det aktuella aktiepriset. Förutom direktavkastningen är det intressant att titta på utdelningshistoriken. En aktie som delat ut varje år under en längre tid och dessutom höjt utdelningarna regelbundet anses vara en stabil utdelningsaktie. Det kan även vara intressant att titta på hur stor andel av vinsten som delas ut. Detta kallas för utdelningsandelen.

Recent Content

link to Stamaktier, vad är det? - En definition och förklaring av stamaktier

Stamaktier, vad är det? - En definition och förklaring av stamaktier

Stamaktier Stamaktier, vad betyder det? Det finns många olika typer av aktier. De flesta har säkert hört talas om preferensaktier och A- eller B-aktier. Men vad är stamaktier? Tänk dig att du startar ett företag. Du sätter själv in 50.000 kr i startkapital och verksamheten rullar igång. Efter två år ser du en stor möjlighet […]
link to Preferensaktier, vad är det? En enkel introduktion till preferensaktier

Preferensaktier, vad är det? En enkel introduktion till preferensaktier

Preferensaktier Preferensaktier är en typ av värdepapper som för gemene man kan vara svår att helt förstå då produkten är något mer komplicerad än traditionella aktier och fonder. Men vad är preferensaktier, eller en ”pref” eller ”preffar” som de ibland kallas på diverse internetforum? Detta är en fråga som många med ett färskt intresse för […]