Vad är utdelningsaktier?


Utdelningsaktier är aktier som delar ut den del av vinsten till aktieägarna. Vanligtvis sker utdelningen för svenska utdelningsaktier en gång om året – ofta på våren. Det finns även aktier som delar ut flera gånger per år. Amerikanska utdelningsaktier delar ofta ut fyra gånger per år.

Direktavkastningen för en aktie motsvarar aktieutdelningen i förhållande till det aktuella aktiepriset. Förutom direktavkastningen är det intressant att titta på utdelningshistoriken. En aktie som delat ut varje år under en längre tid och dessutom höjt utdelningarna regelbundet anses vara en stabil utdelningsaktie. Det kan även vara intressant att titta på hur stor andel av vinsten som delas ut. Detta kallas för utdelningsandelen.

En utdelningsaktie är en aktie som ger en årlig utbetalning, oftast i form av kontanter men det kan även ske genom andra tillgångar. Kort sammanfattat rör det sig om pengar som tillfaller aktieägarna i ett aktiebolag, som en slags belöning för att man valt att satsa pengar i företaget.

Aktieutdelningens storlek beror på hur stor andel bolaget har bestämt sig för att dela ut. För att en aktieutdelning ska kunna ske måste aktieägarna först ha bestämt att bolaget ska dela ut pengar, vilket generellt sker på en årsstämma eller liknande sammanträde.

Recent Content