Vad är inlåningsränta?

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Inlåningsränta är den ränta du får när du sätter in pengarna på ett konto hos banken eller hos en annan finansiell aktör. Inlåningsräntan är den kompensation du får för att du lånar ut pengar till banken.

Inlåningsräntan har sjunkit kraftigt på senare tid. Det beror på att styrräntan är låg. Idag är det vanligt att banker inte erbjuder någon inlåningsränta alls. Samtidigt finns det fortfarande ett antal banker som erbjuder ränta på dina insättningar. Om du kan tänka dig att binda pengarna under en viss tid, t.ex. tre månader upp till något år, har du chans att få en högre ränta.

Att det finns olika sorters räntor vet du säkert, och du har med all sannolikhet hört talas om både fast och rörlig ränta. Men vad menas egentligen med inlåningsränta och finns det något som heter utlåningsränta?

Det korta svaret på den frågan är ja. Utlåningsränta är ett begrepp som används för att beskriva räntan som banken tar när en kund tecknar ett lån. Inlåningsränta är däremot ett begrepp som används för att beskriva räntan som banken ger när en kund tecknat ett lån. Det vill säga räntan som kunden erhåller tack vare insatt kapital.