Jämföra villaförsäkring

Det finns inga krav på att man ska ha en villaförsäkring men så gott som alla villaägare väljer att teckna en för att skydda sin egendom. Alla villaförsäkringar ger dig ersättning vid brand eller om det blir vattenskador. Om blixten slår ner, det blir översvämning eller storm får du också ersättning oavsett vilken försäkring du …

Jämföra villaförsäkring Läs mer »

Vad är inlåningsränta?

Inlåningsränta är den ränta du får när du sätter in pengarna på ett konto hos banken eller hos en annan finansiell aktör. Inlåningsräntan är den kompensation du får för att du lånar ut pengar till banken. Inlåningsräntan har sjunkit kraftigt på senare tid. Det beror på att styrräntan är låg. Idag är det vanligt att …

Vad är inlåningsränta? Läs mer »

Olika sorters trading

Trading kan vara ett alternativ till långsiktiga investeringar. Det innebär att ta kortsiktiga positioner i värdepapper, t.ex. aktier, valutor eller råvaror. Oavsett vilken typ av trader du är behöver du ha en god riskhantering för att skydda ditt kapital och lyckas i det långa loppet. Det finns olika sorters trading: Daytrading: En daytrader tar positioner …

Olika sorters trading Läs mer »

Jämför hypotekslån

Hypotekslån är ett lån med pant. Ordet ”hypotek” kommer från grekiskans ”hypotheke”, vilket betyder just pant. Det vanligaste hypotekslånet är bolånet. När du tar ett bolån fungerar själva bostaden som säkerhet. Jämför hypotekslån för att hitta ett lån med rörlig eller fast ränta till bästa villkor. Det brukar löna sig i längden att välja rörlig …

Jämför hypotekslån Läs mer »

Jämföra snitträntor

När du ska titta på olika bolån är det en god idé att jämföra bankernas snitträntor. Dessa räntor ger en bättre bild av det faktiska ränteläget än bankernas listräntor. Listräntorna visar bankernas högsta ränta. Snitträntorna däremot visar den genomsnittliga räntan till vilken banken beviljat bolån under en viss period. Vanligtvis är det under den senaste …

Jämföra snitträntor Läs mer »

Blancolån till insats

Det är möjligt att ta ett blancolån för kontantinsatsen vid bostadsköp. Tidigare kunde man låna pengar direkt av banken via ett så kallat topplån. Sedan 2010 är det inte längre möjligt. Då trädde en ny lag i kraft som säger att du själv måste stå för 15 procent av bostadens värde genom en egen insats. …

Blancolån till insats Läs mer »

Lendify eller Brocc?

Både Brocc och Lendify gör det möjligt för privatpersoner som vill låna och låna ut pengar att mötas via en P2P-plattform. Det innebär låneförmedling utan inblandning av banken. Lendify och Brocc anses av många vara marknadens bästa plattformar för P2P-lån. Likheterna mellan de två plattformarna är stora. På bägge plattformarna kan du bygga upp en …

Lendify eller Brocc? Läs mer »