Bäst Preferensaktier 2020? – Aktier med hög utdelning | Preferensaktier


preferensaktier

Vad är Preferensaktier?

Preferensaktier, som ibland även kallas preffar, är en typ av aktie och ett sätt att finansiera bolag och deras tillväxt på. Det som är speciellt för denna typ av aktier är att det vanligtvis är en förutbestämd summa pengar som delas ut, i en bestämd frekvens, och att preferensaktieägarna har förtur vid aktieutdelningar, utbetalningar och likvidation. Summan som delas ut är ofta konstant, vilket innebär att den inte ökar med tiden – oavsett hur det går för företaget.

De senaste åren har preferensaktier blivit allt mer vanligt förekommande på den svenska aktiemarknaden. I den här artikeln kan du läsa allt du behöver veta om vad preferensaktier är och vad det innebär för såväl preferensaktieägare som för bolagen som tillhandahåller dessa aktier.

Det finns även en kort beskrivning om vad som skiljer dessa preferensaktier, stamaktier och obligationer åt, och vad som är gemensamt för dessa investeringsformer.

 

En lista på bra preferensaktier

På senare tid har ett flertal nya Preffar noterats på börsen, särskilt populärt har det varit bland fastighetsbolag.

Preferensaktie Utdelning per år Verksamhet Inlösenkurs mm
Akelius Residential Pref 20 Fastigheter 345 kr
Eniro pref 48 Katalogtjänster Uppskjuten utdelning sedan 2017
Footway Group Pref 8 E-handel 105 kr
Genova Property Group Pref 10,5 Fastigheter 130 kr fram till nov 2025 därefter 110 kr
SBB Pref 35 Fastigheter 750 kr till 2020-10-05. Därefter 650 kr till 2024-10-05. Sen 600 kr
Heimstaden Pref 20 Fastigheter 375 kr fram till maj 2025, därefter 330 kr
Hemfosa Fastigheter Pref 10 Fastigheter 211,25 kr. Efter november 2019 är det 195 kr och efter november 2024 är det 178,75 kr.
K2A Knaust & Andersson Pref 20 Fastigheter 325 kr
Klövern pref 20 Fastigheter 500 kr
Oscar Properties Holding PREF 20 Fastigheter 350 kr. Utdelningen lagd på is 2019
Pegroco Invest Pref 9,5 Fastigheter 115 kr
Prime Living Pref 8,5 Fastigheter 125 kr. Inställd utdelning från 2018
Quartiers Properties PREF 0,96 Fastigheter 12 kr
Preservia Pref 10 Fastigheter 105 kr fram till 2022 då den höjs till 110 kr. Uppskjuten blev utdelning från 2018
Sagax pref 2 Fastigheter 35 kr. Varje aktie kan lösas in mot en D-aktie.
SAS PREF
Sdiptech Pref 8 Infrastrukturtjänster 105 kr
Obducat PREF B 0,2 Teknik Kan bara lösas in mot en stamaktie. Utdelningen lagd på is 2018.
NP3 Fastigheter Pref 2 Fastigheter 35 kr
Volati Pref 40 Industrikonglomerat 725 kr till maj 2020, 675 kr t o m 2025 och 625 kr efter maj 2025.
Aros Bostadsutveckling Pref 8,5 Bostadsutveckling 115 kr till 19 dec 2020 sedan 100 kr
ALM Equity Pref 8,4 Fastigheter 120 kr
Amasten Fastighets Pref 20 Fastigheter 350 kr
Corem Property Group Pref 20 Fastigheter 500 kr
Fast Partner Pref 6,68 Fastigheter

116,67 kr

 

 

Lista med Preferensaktier hos Avanza

Avanza kan du hitta denna lista med preferensaktier. Den innehåller också några intressanta preferensaktier. En länk till Avanza hittar du här.

preferensaktier

Preferensaktieindex – Ett index som speglar Preferensaktiers utveckling på börsen

Här har jag samlat preferensaktier på börsen idag och gjort ett index av det. Det uppdateras veckovis här.

Preferensaktierindex - Preferensaktier index

De vanligaste frågorna om Preferensaktier

 • Vad är preferensaktier?

Preferensaktier är en finansiell produkt som ger rätt till utdelning för ägaren, men kan lösas in likt en obligation om företagets ledning anser det vara nödvändigt.

 • Hur fungerar preferensaktier?

Preferensaktier fungerar på så vis att de handlas på börsen med en förutbestämd aktieutdelning. Bolaget som emitterat dem kan beslutas sig för att lösa in dem till det på förhand fastställda inlösenpriset.

 • Varför skall man köpa preferensaktier?

Preferensaktier skall man köpa för att de kan vara ett bra alternativ om man önskar bygga en utdelningsportfölj eller vill diversifiera sina investeringar.

 • Hur köper man preferensaktier?

Preferensaktier kan köpas via börsmäklare som erbjuder handel med finansiella produkter.

 • Vilka preferensaktier är bäst?

Det är upp till investeraren att avgöra, se kompletta listor över preferensaktier för att göra ett bra val.

Vad betyder preferensaktier
Vad betyder preferensaktier

 

 • Varför finns preferensaktier?

Preferensaktier finns som ett komplement till företagsobligationer. De är mer flexibla än stamaktier ur företagets synvinkel.

 • Vad händer med direktavkastningen i preferensaktier om kursen stiger?

Vad händer med direktavkastningen i preferensaktier om kursen stiger? Eftersom utdelningen är fastställd på förhand för preferensaktier påverkas direktavkastningen negativt av kursuppgång.

 • När skall man köpa preferensaktier?

Preferensaktier kan köpas om man vill ha en finansiell produkt som blandar både företagsobligationer och aktier.

 • Hur säljer man preferensaktier?

Hur säljer man denna typ av preferensaktier? Preferensaktier handlas på Stockholmsbörsen. De handlas och säljs precis som andra finansiella instrument.

 • Vad betyder ordet preferensaktier?

Ordet preferensaktier kommer från följande. Anledningen till att ordet ”preferens” återfinns i termen är att ägare till denna typ av aktier har företräde till stamaktieägare vid en potentiell konkurs, samt vid utdelning.

 • Varför emitterar företag preferensaktier?

De emitterar preferensaktier som ett komplement till företagsobligationer och aktier. Preferensaktier räknas som eget kapital. Företagsobligationer och lån räknas som skulder. Genom att emittera preferensaktier får ett bolag tillgång till kapital som förbättrar nyckeltalen och sänker belåningsgraden. Detta är en fördel redovisningstekniskt.

Det finns ingen förutbestämd förfallodag. Det finns det för lån och obligationer. Emitterade preferensaktier kan därför ses som ett “evigt lån” som kan betalas tillbaka när bolaget vill, det vill säga när bolaget löser in aktierna.

Möjligheten att lösa in aktierna är också en fördel för de som emitterar aktier. Grundare eller majoritetsägare kan på sikt relativt enkelt “köpa tillbaka” sitt inflytande över bolaget till ett förutbestämt pris.

 • Hur säkra är preferensaktier?

På frågan om preferensaktier är säkra eller inte så är svaret detta: det beror på företaget som emitterat dem. Som ägare har du förtur i relativt stamaktieinnehavare.

 • Skillnaden mellan preferensaktier och stamaktier?

Skillnaden mellan preferensaktier och stamaktier ligger främst i rangordningen för aktieutdelning, samt att preferensaktier kan lösas in av företagets ledning.

 • Vad betyder preferensaktier på engelska?

Översättningen av termen preferensaktier till engelska lyder ”Preferred Stock”.

 • Vilka nackdelar finns med preferensaktier?

De främsta nackdelarna med denna typ av aktier är om preferensaktien vid inlösen värderas högre än inlösenpriset av marknaden förlorar innehavaren mellanskillnaden.

 • Hur fungerar inlösen av preferensaktier?

Inlösen på preferensaktier fungerar som så att innehavaren av aktierna får ett på förhand bestämt belopp från bolaget om bolagsstyrelsen löser in preferensaktierna.

 • Hur påverkar räntan preferensaktier?

En vanlig fråga om preferensaktier är hur räntan påverkar dessa. Svaret på detta är att när räntan går upp så sjunker i regel priset på preferensaktier och vice versa. Missa in vårt artikel om räntans påverkar på preferensaktier: Hur påverkar räntan preferensaktier?

 • Är preferensaktier svåra att sälja?

Är preferensaktier svåra att sälja? Svaret på den frågan är nej, inte nödvändigtvis. I och med att preferensaktier handlas på börsen som andra noterade aktier så är det ingen skillnad och det finns ingen extra svårighet i detta. Däremot så kan det vara så att en del preferensaktier har låg likviditet och därmed vara svåra att sälja.

 • Vad påverkar priset för preferensaktier?

Priset på preferensaktier påverkas av såväl räntenivåer som inflation. Vid preferensaktieinvestering strävas det ofta efter en avkastning som är i linje med den avkastningen det hade kunnat innebära att ha pengarna i andra typer av placeringar, såsom på sparkonto eller vid utlåning till staten, plus ett ekonomiskt tillägg för den risken som tas med placeringen.

Förtur för preferensaktieägare

Att preferensaktieägare har förtur vid utdelningar, utbetalningar och likvidation innebär att bolaget alltid ska betala ut pengar till dem innan exempelvis stamaktieägare får ta del av bolagets pengar. Detta blir en slags garanti för preferensaktieägarna om utbetalningar. Om bolaget inte skulle dela ut dessa pengar till preferensaktieägarna skapas en skuld till dem, ofta med hög ränta, som måste betalas ut av bolaget innan några andra aktieutdelningar kan göras.

Även vid likvidation – när ägarna till bolaget inte längre kan, får eller vill fortsätta bedriva verksamheten – ska utbetalningar primärt göras till preferensaktieägarna. Eventuellt överskott delas därefter ut till bland annat stamaktieägarna.

De senaste åren har det blivit ett allt vanligare finansieringssätt inom bland annat fastighetsbolag. Anledningen till att ett bolag beslutar sig för att

Preferensaktier
Preferensaktier

använda preferensaktier som finansiellt medel för sin verksamhet kan bland annat vara att de inte har möjlighet, eller inte vill, låna pengar av banken för detta ändamål.

Det kan också handla om att bolaget vill göra en investering av något slag utan att gå in med eget kapital i köpet, och därmed lånar en viss summa av pengarna från banken och använder sig av denna typ av aktier för att finansiera resterande kostnader.

Ibland beskrivs preferensaktier som en kombination mellan stamaktier och obligationer. Utdelningen som görs är ofta högre än utdelningar som görs för obligationer, samtidigt som risken med preferensaktier ofta är lägre än den som kan finnas för stamaktier.

Du kan läsa lite längre ner vad stamaktier är om du är osäker.

Vad är risken med preferensaktier?

Den största risken med preferensaktier är att aktiekursen kan rasa kraftigt om utdelningarna uteblir. Hela syftet med en preferensaktie är oftast för innehavaren av preferensaktierna att få aktieutdelning. Det ska väldigt mycket till om ett bolag ska ställa in dessa utdelningar.

Innehavare av preferensaktier står först i kön

Vad är risken med preferensaktier?
Vad är risken med preferensaktier?

Äger man en preferensaktie så står man först i kön bland fordringsägarna. Det innebär att om bolaget skulle drabbas av en mycket allvarlig kris och till och med gå i konkurs. Så har innehavare av en preferensaktie rätt att vara bland dom första i kön när det gäller att få tillbaka sina pengar. Därmed anses risken för en preferensaktie vara i nivå med en obligation.

Risk och preferensaktier

Preferensaktier kan också backa i kurs. Känn dig inte helt trygg med preffar. Även om risken är lägre för preferensaktier än med stamaktier så kan det fortfarande gå ner ordentligt. Röstkontrollen vid bolagsstämman sitter också hos stamaktieägarna och det är rätt stor risk att bolaget väljer återköp i stället för preferensutdelningar. Detta kan leda till en förlust för preferensaktieägarna. Något motsvarande sker med en företagsobligation som många felaktigt hävdar har likvärdig risk som preferensaktier.

Preferensaktier rör sig annorlunda

Kursen på preferensaktier rör sig i regel inte på samma sätt som kursen för stamaktier. Stamaktier påverkas mycket mer av marknaden och den ekonomiska utvecklingen för företaget. Preferensaktier är mer kopplat till övriga typer av investeringarnas utveckling. Om räntan exempelvis rör sig kraftigt uppåt så blir ju investeringar i preferensaktier mindre attraktiva och då kan kursen sjunka.

Mycket ovanligt med inställda utdelningar

Att utdelningarna för preferensaktier ställs in är mycket ovanligt. När det gäller stora börsbolag så händer det i regel inte. Men för mindre bolag som drabbas av tillfälliga kriser så kan det hända. Detta brukar få förödande konsekvenser för värdet på preferensaktier. Rådet är att hålla kvar i sina investeringar om detta händer. Ofta sker det en snabb återhämtning, så länge bolaget inte går mot konkurs. Tilliten till preferensaktier kan dock minska och detta kan synas i kursen och ta längre att återhämtar sig ifrån.

Finansiering av bolaget

Denna typ av aktier innebär en finansiering av bolaget, där preferensaktieägaren äger andelar av bolaget. Detta gynnar både bolaget, som får tillgång till ekonomiskt kapital av preferensaktieägarna, samtidigt som det gynnar preferensaktieägarna genom att de får ta del av utdelningar som görs av bolaget.

preffar
preffar

 

Vad innebär preffar (preferensaktier) för bolaget?

För bolaget innebär preffar bland annat följande:

 • Aktiekapital: Det ekonomiska kapitalet som preferensaktieägarna bidrar med blir till aktiekapital för bolaget. Det innebär bland annat att kapitalet kan fungera som ett slags lån när bolaget ska göra en investering av något slag. Om det är en större investering som ska göras kan bolaget ta ett banklån, samtidigt som resterande summa som behövs för investeringen betalas av preferensaktier.På så sätt behöver bolaget inte investera med eget, befintligt, kapital, utan gör investeringar av lånat aktiekapital istället.Till lånen som görs – både av banken och av preferensaktieägarna – tillkommer en ränta. Räntan från banken är ofta lägre än räntan från preferensaktieägarna, men då det sällan går att låna 100 procent av en investeringssumma från banken blir det nödvändigt att låna av preferensaktieägare istället. Den totala finansieringskostnaden blir sedan den gemensamma räntesumman för lånen som gjorts, både av banken och av preferensaktieägarna.
 • Större flexibilitet vid utbetalningar: Med denna typ av aktier får företag en större flexibilitet när det gäller utbetalningar till preferensaktieägarna. När en utbetalning sker kan variera lite utan att det innebär någon direkt intressekonflikt mellan bolaget och preferensaktieägarna. Om en utbetalning inte skulle ske är det inte synonymt med risk för konkurs för bolaget, däremot betraktas frånvaron av utbetalning som ett belopp som finns till godo.I och med att preferensaktier ska delas ut i första hand vid utbetalningar innebär det att beloppet kommer vara innestående tills det betalats ut. Om utbetalningen dröjer kommer en ränta läggas på summan, vilket innebär ökade utgifter för bolaget. Detta vill gärna undvikas av företag, vilket gör att de försöker se till att utbetalningar görs när de ska göras.
 • Investerare: När ett bolag använder sig av dessa aktier kan det vara ett sätt att göra investerare intresserade av verksamheten. Om ett bolag exempelvis strävar efter expansion av något slag, till exempel genom att utöka sin verksamhet, kan investerare vilja vara delaktiga i den processen. Om det dessutom är kapitalvaror som investeras i, vilka innebär en kontinuerlig tillväxt, kan det ses som ett säkert sätt att investera sitt kapital på.Genom att investera i något konkret som har ett värde blir det också en form av försäkran för investeraren vid eventuell konkurs, då återbetalning av det investerade värdet med större sannolikhet kommer kunna betalas tillbaka.

Stamaktier och preferensaktier, vad är skillnaden?

Stamaktier är en vanlig aktietyp som innebär att aktieägaren köper andelar i ett bolag, vilket sedan används som aktiekapital av bolaget. Som stamaktieägare kan man bland annat få ta del av företagets vinster vid utdelningar. Det finns olika typer av stamaktier som ingår i olika serier, vilka kallas för A, B, C och D. Vilka villkor som gäller för stamaktieägarna och för aktiebolaget kan variera beroende på vilken serie aktierna tillhör. Detta är en primära skillnaden mellan preferensaktier och stamaktier.

Skillnaden mellan Stamaktier och Preferensaktier
Skillnaden mellan Stamaktier och Preferensaktier

Vad är obligationer?

Obligationer innebär att man lånar ut pengar till ett bolag, företag, kommun eller stat. Lånen sker vanligtvis över flera års tid och till den utlånade summan tillkommer ränta för exempelvis bolaget som har lånat pengar. En vanlig typ av obligationer är vad som kallas för kupongobligationer, där både nominalbeloppet och periodiska utbetalningar ska göras av låntagaren till långivaren.

Vad är gemensamt för preferensaktier, stamaktier och obligationer?

Det som är gemensamt för preffar, stamaktier och obligationer är att alla tre innebär en kapitalinvestering i en verksamhet av något slag, där kapitalinvesteringen gör så att aktie- och obligationsägarna har rätt till utdelning från verksamheten som har investerats i.

Vad skiljer preferensaktier, stamaktier och obligationer åt?

Det som skiljer preferensaktier, stamaktier och obligationer åt är både hur investeringen som görs förstås och hur utdelningarna sker. När det gäller aktier ses investeringen ofta som ett delägarskap, medan vid obligationer betraktas investeringen snarare som ett lån. Det kan också förekomma skillnader i hur ofta utdelningarna görs, och hur summan för dessa utbetalningar beslutas om. Vid preferensaktier beslutas ofta utdelningssumman på förhand och är stabil över tid. Vid stamaktier kan utdelningssumman vara mer direkt avhängig av verksamhetens vinst eller förlust.

 

Tintu-Mon - Cobra Tower - När skall man köpa preferensaktier

 

När det kommer till utdelningar har preferensaktieägare förtur, och får alltså utbetalningar från bolaget innan stamaktieägarna. Utdelningen för preferensaktieägare är dessutom ofta högre än den för stamaktieägare.

Det som skiljer preferensaktier och obligationer åt är att de första förstås som aktiekapital, medan obligationerna förstås som ett lån och därmed en skuld. Det påverkar bland annat hur bolagets eller verksamhetens balansräkning och dess skuldsättning.

Preferensaktier kan, av företaget, ses som mer flexibla än exempelvis obligationer. Detta beror bland annat på räntesättningen: Vid obligationer måste ränta alltid betalas ut, då obligationsägarna annars kan begära att företaget sätts i konkurs, medan vid denna typ av aktier kan preferensaktieägarna inte begära att företaget sätts i konkurs på samma sätt – däremot är företaget skyldiga att göra utbetalningar till preferensaktieägarna i första hand när utbetalningar görs.

Om utbetalningarna inte skulle göras till preferensaktieägarna betraktas det som ett innestående belopp och bolaget kan inte betala ut några pengar förrän utbetalningarna till dessa har gjorts. Till det innestående beloppet tillkommer även ränta, vilket på längre sikt kan bli väldigt dyrt för bolaget.

När en person har stamaktier är det vanligt förekommande att personen får rösträtt inom bolaget, och ofta är röstandelarna fler per person för stamaktieägare jämfört med röstandelarna som preferensaktieägarna får. I vissa fall kan stamaktieägarna få exempelvis tio röster per aktie, medan preferensaktieägarna får en röst per aktie.

preferensaktier Inlösen
preferensaktier Inlösen

Inlösen (kurs) – Kan bolaget köpa tillbaka preferensaktier?

Vilka villkor som gäller för preferensaktiers möjlighet att köpa tillbaka preffar (inlösen) kan skilja sig åt, både mellan bolag och mellan aktier. Vad som gäller ska stå angivet i de villkor som finns för preferensaktierna ifråga, där ska det framkomma information om allt du behöver veta.

Det är vanligt förekommande att det finns speciella trappor eller inlösenkurser som gäller vid inlösning av denna typ av aktier. Det kan till exempel innebära att bolaget har rätt att köpa tillbaka aktien för 15 procent högre summa än vad preferensaktieägaren köpte den för (inlösenkurs), eller att bolaget kan köpa tillbaka aktien för samma summa som den såldes för efter tio år. I andra fall kan inlösenkursen vara lägre än vad aktien kostade.

I en del fall kan bolaget ha rätt att köpa tillbaka sina preferensaktier, vilket också innebär att preferensaktieägaren har en skyldighet att lösa in sina aktier mot återbetalning. Förutsättningen för att detta ska ske är dock att bolaget har en innestående vinst, vilken de kan använda till ändamålet. Vinsten beräknas alltid efter att utbetalningar har gjorts till både aktieägarna och eventuella långivare. I det avseendet är dessa aktier  att betrakta som tidsbegränsade aktier, men i praktiken fungerar det ofta annorlunda. Det är vanligare förekommande att bolagen låter sina preferensaktier ägas av utomstående parter, snarare än att de köper tillbaka dem.

Oavsett vilka villkor det är som gäller för preferensaktier kan det vara en god idé att vara uppmärksam på bland annat inlösenkurs när man handlar preffar, så att man har koll på hur det fungerar på det specifika bolaget och med den specifika aktien.

Här nedan ser du inlösenkurser för olika preferensaktier:

Preferensaktier Inlösen  preferensaktier(kurser)
Agora Pref (AGORA PREF) 500
Akelius Pref (AKEL PREF) 375
Alm Equity Pref (ALM PREF) 120
Amasten Pref (AMAST PREF) 350
Concent Pref (COHO MTF PREF) 95
Corem Property Pref (CORE PREF) 250
Fast Partner Pref (FPAR PREF) 350
Ferronordic Pref (FNMA PREF) 1200
Footway Pref  (FOOT PREF) 110
Genova Property Pref (GPG PREF) 130
Hancap Pref (HANC PREF A) 50
Heimstaden Pref (HEIM PREF) 375
Hemfosa Pref (HEMF PREF) 211.25
Högkullen Pref (HOGK PREF A) 35.2
K2A Pref (K2A PREF) 325
Karlbergsvägen 77 Pref (KV77 PREF) Q4 2019
Klövern Pref (KLOV PREF) 500
Obducat Pref (OBDU PREF B) Konv t stamaktie
Oscar Properties Pref (OP PREF) 350
Oscar Properties Pref B (OP PREFB) 550
Pegroco Pref (PEGRO PREF) 115
Preservia Pref (PHYR MTF PREF) 105
Prime Living Pref (PRIME PREF B) 115
Quartiers Properties Pref (QART MTF PREF) 12
Real Holding Pref (REAL MTF PREF1) 350
Sagax Pref (SAGA PREF) 35
SAS Pref (SAS PREF) 600
Sdiptech Pref (SDIP PREF) 110
Tobin Properties Pref (TOBIN PREF) 110
Victoria Park Pref (VICP PREF) 325
Volati Pref (VOLO PREF) 725
ZetaDisplay Pref (ZETA PREF) 120

Vad händer om bolaget går i konkurs?

Om bolaget där man har preffar skulle gå i konkurs strävar bolaget efter att återbetala det belopp som preferensaktieägaren har investerat i verksamheten. Att utbetalningarna primärt görs till preferensaktieägarna gäller även vid konkurs, där preferensaktier återbetalas innan någon återbetalning görs till stamaktieägarna. Däremot betalas lån till obligationer av före utdelningar görs till preferensaktieägare.

Artikeln om preferensaktier innehåller också samarbetslänkar med Avanza och Nordnet.

Recent Content