Preferensaktier och preffar

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Preferensaktier eller preffar som vissa kallar det är ett bra komplement till investmentbolag. Med stamaktier avses vanligen aktier som ägts från början, innan nya aktier givits ut i form av preferensaktier. Preferensaktier ger ägaren företrädesrätt till utdelningar och likvidation från bolaget.

Avkastningen genereras genom utdelning och/eller inlösen av preferensaktien. Utöver utdelningen/inlösenbeloppet har preferensaktieägaren normalt sett ingen rätt till ytterligare avkastning. Eftersom att preferensaktier inte har en rätt till en högre utdelning gör detta att kurspotentialen är begränsad jämfört med vanliga stamaktier.

En preferensaktie har högre risk och högre avkastning än räntor men lägre risk och lägre avkastning än aktier. Preferensaktier brukar ge en utdelning kvartalsvis, men detta skiljer sig mellan olika företag. Likt stamaktier räknar du fram direktavkastningen genom att ta preferensaktiens årliga utdelning dividerat med det aktuella köppriset. Preferensaktier ger dess innehavare en förutbestämd avkastning vid en eller flera förutbestämda tidpunkter.

Jag gillar preferensaktier – eller preffar som en del kallar dem – och försöker ha en del av min portfölj investerat i dessa. Det har fungerat bra de senaste 7-8 åren. Har du inte läst in dig på preferensaktier ännu så rekommenderar jag denna artikel som är mycket bra och läsvärd.

Det finns även här en artikel om investmentbolag och en om utdelningsaktier som är läsvärda. Vissa gillar indexfonder istället. Jag tycker att det ena behöver inte utesluta det andra.