Olika sorters trading

Trading kan vara ett alternativ till långsiktiga investeringar. Det innebär att ta kortsiktiga positioner i värdepapper, t.ex. aktier, valutor eller råvaror. Oavsett vilken typ av trader du är behöver du ha en god riskhantering för att skydda ditt kapital och lyckas i det långa loppet.

Det finns olika sorters trading:

  • Daytrading: En daytrader tar positioner över dagen. Fördelen är att en sådan trader inte utsätter sig själv för någon risk över natten då börsen är stängd. Nackdelen med daytrading är att det kräver ett aktivt engagemang dagligen.
  • Swingtrading: Innebär att du tar lite längre positioner. Vanligtvis håller en swingtrader sina innehav från någon dag upp till ett par veckor. Fördelen med swingtrading är att det kan skötas vid sidan av ett vanligt jobb eftersom det inte kräver lika mycket tid som daytrading.
  • Algotrading: Du skriver ett datorscript som tradar åt dig. Vanligtvis använder man olika metoder för att testa scriptet på historiska data (backtesting) innan det sjösätts i verkligheten. Fördelen med algotrading är att du kopplar bort känslorna från ekvationen.

Recent Content

link to Stamaktier, vad är det? - En definition och förklaring av stamaktier

Stamaktier, vad är det? - En definition och förklaring av stamaktier

Stamaktier Stamaktier, vad betyder det? Det finns många olika typer av aktier. De flesta har säkert hört talas om preferensaktier och A- eller B-aktier. Men vad är stamaktier? Tänk dig att du startar ett företag. Du sätter själv in 50.000 kr i startkapital och verksamheten rullar igång. Efter två år ser du en stor möjlighet […]
link to Preferensaktier, vad är det? En enkel introduktion till preferensaktier

Preferensaktier, vad är det? En enkel introduktion till preferensaktier

Preferensaktier Preferensaktier är en typ av värdepapper som för gemene man kan vara svår att helt förstå då produkten är något mer komplicerad än traditionella aktier och fonder. Men vad är preferensaktier, eller en ”pref” eller ”preffar” som de ibland kallas på diverse internetforum? Detta är en fråga som många med ett färskt intresse för […]