Olika sorters trading

Last Updated on september 19, 2021 by admin

Trading kan vara ett alternativ till långsiktiga investeringar. Det innebär att ta kortsiktiga positioner i värdepapper, t.ex. aktier, valutor eller råvaror. Oavsett vilken typ av trader du är behöver du ha en god riskhantering för att skydda ditt kapital och lyckas i det långa loppet.

Det finns olika sorters trading:

  • Daytrading: En daytrader tar positioner över dagen. Fördelen är att en sådan trader inte utsätter sig själv för någon risk över natten då börsen är stängd. Nackdelen med daytrading är att det kräver ett aktivt engagemang dagligen.
  • Swingtrading: Innebär att du tar lite längre positioner. Vanligtvis håller en swingtrader sina innehav från någon dag upp till ett par veckor. Fördelen med swingtrading är att det kan skötas vid sidan av ett vanligt jobb eftersom det inte kräver lika mycket tid som daytrading.
  • Algotrading: Du skriver ett datorscript som tradar åt dig. Vanligtvis använder man olika metoder för att testa scriptet på historiska data (backtesting) innan det sjösätts i verkligheten. Fördelen med algotrading är att du kopplar bort känslorna från ekvationen.

För många som drömmer om att ta sig ur den klassiska nio till fem arbetsdagen är trading ett attraktivt yrkesval. Förhoppningen är att man som trader ska kunna försörja sig genom att handla värdepapper på heltid. Men för att göra det krävs att man sätter upp en strategi.

Det finns som vi redan skrivit ovan alltså två huvudsakliga varianter av trading, daytrading samt swingtrading. I förhållande till en ”Buy and Hold” strategi är dessa kortsiktiga. Swingtrading innebär dock att en trader tar positioner som han förväntas avsluta inom en eller ett par dagar. Detta skiljer sig från en daytrader som istället gör snabba avslut och har som målsättning att vara likvid över natten.