Olika sorters trading


Trading kan vara ett alternativ till långsiktiga investeringar. Det innebär att ta kortsiktiga positioner i värdepapper, t.ex. aktier, valutor eller råvaror. Oavsett vilken typ av trader du är behöver du ha en god riskhantering för att skydda ditt kapital och lyckas i det långa loppet.

Det finns olika sorters trading:

  • Daytrading: En daytrader tar positioner över dagen. Fördelen är att en sådan trader inte utsätter sig själv för någon risk över natten då börsen är stängd. Nackdelen med daytrading är att det kräver ett aktivt engagemang dagligen.
  • Swingtrading: Innebär att du tar lite längre positioner. Vanligtvis håller en swingtrader sina innehav från någon dag upp till ett par veckor. Fördelen med swingtrading är att det kan skötas vid sidan av ett vanligt jobb eftersom det inte kräver lika mycket tid som daytrading.
  • Algotrading: Du skriver ett datorscript som tradar åt dig. Vanligtvis använder man olika metoder för att testa scriptet på historiska data (backtesting) innan det sjösätts i verkligheten. Fördelen med algotrading är att du kopplar bort känslorna från ekvationen.

Recent Content