Olika former av trading

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Det finns olika former av trading, men den som de flesta kanske känner till är daytrading. Som daytrader jobbar man för att köpa och sälja samma dag, medan andra traders jobbar mer långsiktigt. Som så kallade swing-traders.

Trading som företeelse innebär att köpa eller sälja tillgångar som kryptovaluta, aktier, räntepapper, index och så vidare. Främst krävs det stor kunskap och egenintresse för att bli en framgångsrik trader, men också förmågan att avskärma sig rent känslomässigt från sina beslut.

För att bli framgångsrik inom swingtrading krävs också ett stort personligt engagemang, noggrann research och förmågan att sätta upp fasta rutiner för sin tradingverksamhet.