När delar xact högutdelande ut

Last Updated on april 12, 2024 by admin

XACT Högutdelande är en så kallad Smart Beta-fond som är den första i sitt slag från XACT Sverige. Ett beta-index kännetecknas av regelbaserad strategi för att söka en högre riskjusterad avkastning jämfört med ett traditionellt index.

När delar xact högutdelande ut?

XACT Högutdelande är en Smart Beta-fond vars utveckling följer ett flertal nordiska utdelande och stabila bolag. Gemensamt för dessa nordiska bolag (som är 45 till antalet) är att deras aktier har visat på låg volatilitet, det vill säga lågt risktagande. XACT Högutdelande är en fond som ger kontant utdelning som betalas ut i maj månad varje år. Likviddag 2019 var 29 maj.