Lendify risk

Last Updated on januari 23, 2021 by admin

Det är du som investerare som tar kreditrisken när du lånar ut pengar via Lendify. Om en låntagare hamnar i ekonomiska problem och inte kan betala tillbaks lånet kan det hända att du inte får tillbaks dina pengar.

Lendify håller risken på en låg nivå genom att bara tillåta kreditvärdiga låntagare. Lendify använder sig av kreditprövning och flera andra datakällor för att bedöma risken.

Eftersom skuldebreven upprättas mellan dig som investerare och låntagarna är du inte utsatt för någon företagsrisk gentemot Lendify. Dessutom finns ett avtal med kredithanteringsbolaget Lowell som tar över lånen ifall företaget skulle gå i konkurs.

Generellt kan man säga att långsiktiga investeringar med låg riskfaktor är relativt säkra investeringar, medan aktier och aktiefonder som snabbt köps och säljs omfattas av mycket högre riskfaktorer. När det gäller Lendify kan det vara ett gott alternativ för den som vill fördela sitt kapital, men då gäller det också att kunna gå i god för sin egen återbetalningsförmåga.

Hos Lendify finns i dagsläget ingen insättningsgaranti, vilket innebär att du inte får ersättning ifall bolaget går i konkurs. Å andra sidan använder Lendify en kreditförlustfond som i sin tur täcker upp eventuella kreditförluster för Lendifys kunder. Det är också kostnadsfritt att registrera ett konto och att investera i ett lån hos Lendify, och du betalar först när du fått avkastning på lånet.