Jämföra villaförsäkring

Det finns inga krav på att man ska ha en villaförsäkring men så gott som alla villaägare väljer att teckna en för att skydda sin egendom.

Alla villaförsäkringar ger dig ersättning vid brand eller om det blir vattenskador. Om blixten slår ner, det blir översvämning eller storm får du också ersättning oavsett vilken försäkring du har. Annat skydd som ingår är skador på vitvaror, installationer, fönster och rör. Om villan eller tomten utsätts för skadegörelse täcker villaförsäkringen det.

Ändå kan det vara ganska stor skillnad på hur bra olika villaförsäkringar ersätter dig vid skada. Exempelvis är det stora skillnader när det gäller åldersavdrag och hur vattenskador ersätts.

Om du vill ha fullt skydd för din villa bör du även teckna en hemförsäkring. Ofta säljs de tillsammans med villaförsäkringen och kallas då för villahemförsäkringar.

Recent Content

link to Stamaktier, vad är det? - En definition och förklaring av stamaktier

Stamaktier, vad är det? - En definition och förklaring av stamaktier

Stamaktier Stamaktier, vad betyder det? Det finns många olika typer av aktier. De flesta har säkert hört talas om preferensaktier och A- eller B-aktier. Men vad är stamaktier? Tänk dig att du startar ett företag. Du sätter själv in 50.000 kr i startkapital och verksamheten rullar igång. Efter två år ser du en stor möjlighet […]
link to Preferensaktier, vad är det? En enkel introduktion till preferensaktier

Preferensaktier, vad är det? En enkel introduktion till preferensaktier

Preferensaktier Preferensaktier är en typ av värdepapper som för gemene man kan vara svår att helt förstå då produkten är något mer komplicerad än traditionella aktier och fonder. Men vad är preferensaktier, eller en ”pref” eller ”preffar” som de ibland kallas på diverse internetforum? Detta är en fråga som många med ett färskt intresse för […]