Hur påverkar en nyemission aktiekursen?

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Hur påverkar en nyemission aktiekursen?

En nyemission påverkar aktiekursen på så vis att det sker en utspädning av den ägda andelen. Ett företag som äger aktier äger därmed en mindre andel av ett bolags aktier efter en nyemission, vilket i sin tur påverkar företagets aktiekapital och därmed kassa.

I praktiken betyder det att en aktie som köpts före nyemissionen representerar en mindre andel än vad den gjorde innan det att nyemissionen genomfördes.

Nyemission

Det här begreppet används för att beteckna nytryckning av nya aktier. En tryckning av nya aktier ger aktieägarna möjlighet att köpa nya aktier genom att nyttja sina teckningsrätter som redan existerar tack vare ett redan befintligt innehav.

Tips och råd

– Om du tror på ett bolags aktier långsiktigt – investera

– Se över möjligheterna att utnyttja redan befintliga teckningsrätter när du ska köpa aktier

– Är bolaget inne i en nedåtgående spiral under en längre tid – sälj

– Tro på dina investeringar trots svängningar på börsen (om de är kortvariga)

– Håll koll på dina investeringar och omplacera smed jämna mellanrum