Hur fungerar räntefonder?

Last Updated on april 12, 2024 by admin

En räntefond fungerar som en långsiktig investering som beroende på hur länge du har räntefonden i din ägo. En räntefond tillåter dig behålla de pengar du tjänar på dina aktier, medan aktier innebär ett mycket högre risktagande. Kursen på en räntefond sätts dagligen, vilket innebär att värdeutvecklingen kan vara positiv ena dagen och negativ andra dagen.

Räntefonder följer inte, som många tycks tro, marknadsräntans upp- eller nedgångar. Det är snarare så att räntefonden går upp om marknadsräntan går ner, och tvärtom. Det är som två delar i en vågskål.