Hur fungerar ett investmentbolag?

Investmentbolag är bolag som investerar i andra aktiebolag. De kan investera i både noterade och onoterade aktier.

Vissa investmentbolag har som främsta syfte att öka den långsiktiga avkastningen för sina ägare. I andra bolag är det huvudsakliga syftet att utöva makt och kontrollera andra företag. De flesta investmentbolag, oavsett typ, har en lång investeringshorisont.

När du investerar i denna typ av bolag är det bra att hålla koll på det så kallade substansvärdet, vilket motsvarar företagets nettotillgångar. När börsvärdet är mindre än substansvärdet heter det att man får substansrabatt. Tvärtom kallas substanspremie.

Att köpa aktier i investmentbolag kan ses som ett alternativ till sparande i aktiefonder. Den stora fördelen är att du slipper förvaltningsavgiften för ditt sparande.

Recent Content

link to Stamaktier, vad är det? - En definition och förklaring av stamaktier

Stamaktier, vad är det? - En definition och förklaring av stamaktier

Stamaktier Stamaktier, vad betyder det? Det finns många olika typer av aktier. De flesta har säkert hört talas om preferensaktier och A- eller B-aktier. Men vad är stamaktier? Tänk dig att du startar ett företag. Du sätter själv in 50.000 kr i startkapital och verksamheten rullar igång. Efter två år ser du en stor möjlighet […]
link to Preferensaktier, vad är det? En enkel introduktion till preferensaktier

Preferensaktier, vad är det? En enkel introduktion till preferensaktier

Preferensaktier Preferensaktier är en typ av värdepapper som för gemene man kan vara svår att helt förstå då produkten är något mer komplicerad än traditionella aktier och fonder. Men vad är preferensaktier, eller en ”pref” eller ”preffar” som de ibland kallas på diverse internetforum? Detta är en fråga som många med ett färskt intresse för […]