Bästa fonder med låg avgift

Last Updated on april 12, 2024 by admin

De bästa fonderna med låg avgift är ofta indexfonder. Indexfonder följer utvecklingen i ett underliggande aktieindex. Det finns forskning som visat att de flesta inte lyckas uppnå en bättre avkastning än börsen som helhet (index) på sikt. Detta gäller både privatpersoner och de flesta professionella fondförvaltare. Därför är de bästa fonderna just fonder som har så låg avgift som möjligt.

Det finns flera indexfonder som inte har någon avgift alls. Mängder med indexfonder kostar inte mer än 0,2 procent per år.

Räntefonder har också ofta låg avgift. Samtidigt är den långsiktiga avkastningen i räntefonder mycket lägre än i aktiefonder. Därför är de bästa fonderna med låg avgift för de flesta småsparare aktiefonder som följer index.

Att vara en aktiv fondförvaltare är grundläggande för den som är intresserad av att få den bästa avkastningen och de lägsta räntorna. Ska man investera i fonder bör man se till att få bästa tänkbara förutsättningar, vilket man sällan får som privatperson.

Det finns mängder med bolag som säljer fondandelar med låga avgifter, och därför är det en god idé att ta hjälp av en nischad sökmotor alternativt en fondexpert som kan ge förslag på en rad bolag som är värda att investera i. Fondinvesteringar är sällan helt riskfria, men riskerna går att beräkna med hjälp av en så kallad riskskala.