admin

Bästa fonder med låg avgift

De bästa fonderna med låg avgift är ofta indexfonder. Indexfonder följer utvecklingen i ett underliggande aktieindex. Det finns forskning som visat att de flesta inte lyckas uppnå en bättre avkastning än börsen som helhet (index) på sikt. Detta gäller både privatpersoner och de flesta professionella fondförvaltare. Därför är de bästa fonderna just fonder som har …

Bästa fonder med låg avgift Läs mer »

Hur fungerar räntefonder?

En räntefond fungerar som en långsiktig investering som beroende på hur länge du har räntefonden i din ägo. En räntefond tillåter dig behålla de pengar du tjänar på dina aktier, medan aktier innebär ett mycket högre risktagande. Kursen på en räntefond sätts dagligen, vilket innebär att värdeutvecklingen kan vara positiv ena dagen och negativ andra …

Hur fungerar räntefonder? Läs mer »

Olika former av trading

Det finns olika former av trading, men den som de flesta kanske känner till är daytrading. Som daytrader jobbar man för att köpa och sälja samma dag, medan andra traders jobbar mer långsiktigt. Som så kallade swing-traders. Trading som företeelse innebär att köpa eller sälja tillgångar som kryptovaluta, aktier, räntepapper, index och så vidare. Främst …

Olika former av trading Läs mer »

Vad menas med optioner?

Vad menas med optioner? Optioner kan förklaras som ett avtal mellan parter om framtida affärer. I samband med att avtalet tecknas bestäms priset, men själva affären gör man längre fram. Det finns en rad olika former av optioner, och vilken man väljer beror till stor del på risk i förhållande till avkastning. Innan man ger …

Vad menas med optioner? Läs mer »

Preferensaktier och preffar

Preferensaktier eller preffar som vissa kallar det är ett bra komplement till investmentbolag. Med stamaktier avses vanligen aktier som ägts från början, innan nya aktier givits ut i form av preferensaktier. Preferensaktier ger ägaren företrädesrätt till utdelningar och likvidation från bolaget. Avkastningen genereras genom utdelning och/eller inlösen av preferensaktien. Utöver utdelningen/inlösenbeloppet har preferensaktieägaren normalt sett ingen rätt till ytterligare …

Preferensaktier och preffar Läs mer »

Vad är onlinehandel?

Numera kan privata online-handlare köpa eller sälja ett brett utbud av finansiella instrument med bara ett klick. Online-handlare kan handla på finansmarknaderna från sina datorer över hela världen . I den här artikeln markerar vi fördelarna med online-handel, de verktyg som finns, marknaderna kan handlas på vilken som en näringsidkare på nätet måste ägna särskild …

Vad är onlinehandel? Läs mer »

Aktier

Aktier Beståndet är en finansiellt instrument för företagen i aktiebolag (AG), ett partnerskap begränsas av aktier (KGaA), eller Europabolag (SE). Med den kan de juridiska former eget ( aktiekapital eller kommanditbolag utgjorde) av dessa aktier på börsen till aktieägarna sälja . Aktieägare kommer att erhålla aktier en säkerhet som rise olika rättigheter och skyldigheter och …

Aktier Läs mer »

Trader – Allt du behöver veta om traders

Trader En trader eller finansiell aktör , mer känd näringsidkare (eller handlare när ingripa på valuta ), är en näringsidkare av finansiella produkter. Det ingriper på de organiserade eller över diskmarknaderna . Finansiella aktörer ofta samlade i front office , den handelsplats för en investmentbank eller ett företag kapitalförvaltning . Vissa av dem har rätt att …

Trader – Allt du behöver veta om traders Läs mer »