Aktier eller indexfonder?


Huruvida du ska köpa aktier eller indexfonder beror bland annat på hur mycket du kan om aktier och hur mycket tid du vill lägga på dina investeringar.

Statistiken visar att de flesta privatpersoner och många investerare inte lyckas överträffa indexfonder i det långa loppet. Ett annat argument för indexfonder är att det är ett enkelt sparande. Du slipper sätta dig in i enskilda aktier och lägga tid på analyser.

Om du vill kunna överträffa index måste du givetvis köpa aktier. Det går att överträffa index om du hittar en bra strategi, men det kräver engagemang. Aktiesparande kan också vara roligt och lärorikt. Ett annat argument som talar för aktier är att de alltid är gratis att äga.

Tänker man sig ett långsiktigt sparande är aktier en god investering. Aktier är det man oftast rekommenderar, men det krävs en del kunskap om hur sådana fungerar.

Att spara i indexfonder innebär mer att lämna över ansvaret, eftersom indexfonden då sätter ihop en portfölj åt dig. Det är därmed främst egenintresse och tid som styr vad som är bäst att välja. En fördel med aktier är att du lätt kan välja bort de aktier du inte gillar eller de du anser går dåligt. Å andra sidan är det något du inte behöver tänka på när det gäller indexfonder eftersom det valet görs åt dig. En indexfond ger även bättre riskspridning.

Recent Content